Med sagans väg till språk

Skinnskattebergs bibliotek planerar för att ålla aktiviteter på biblioteket under lördagar med utgångspunkt i ett vitt språkbegrepp bestående av sagostunder, rim- ramsor, visor och musik på fler språk än svenska, i samarbete på olika nivåer och med olika parter i kommunen. Under projektet kommer de identifiera samarbetspartner i kommunen som arbetar med barn och integration och konkretisera samarbetet i form av ökade aktiviteter, förlagda på biblioteket, som kan vara
sagostunder, på svenska, men också andra språk.
 
De kommer at samarbeta med bibliotek, öppen förskola och samhällsvägledare som finns i
socialtjänstens och ABFs regi och andra studieförbund.
De kommer att utveckla en metod för att ge fler vägar till språket med bl a två-språkiga sagoberättare och utvecklade sagostunder för att lyfta språket för de barn med ett annat modersmål än svenska och för att lyfta fram språklig kompetens som finns i kommunen som inte alltid lyfts fram. I projektet vill de stärka barn med annat modersmål, men också vuxna i de barnens närhet.
I sagostunderna ska de arbeta för att lyfta fram berättandet och gestaltandet. Som stöd för att göra det ska de under året bygga upp en sagobank med rekvisita. De ska arbeta både med traditionella sagor såsom, Bockarna Bruse och Rödluvan m fl och ”modernare” sagor med figurer från bilderböcker. De ska också i dessa aktiviteter på biblioteket arbeta med ett vidgat språk begrepp och föra in mer rim, ramsor och musik i sagostunderna.
 
De tycker också att det är viktigt att inte all verksamhet ska göras av personal på biblioteket, för att
barn och vuxna i deras närhet ska kunna möta olika människor med olika personligheter och
kompetenser. Detta blir inte minst viktigt på det lilla biblioteket i det lilla samhället. Därför kommer de att komplettera de egna aktiviteterna med gästspel utifrån.
 
Resultatet av projektet ska förvaltas på biblioteket i en utökad ”sagobank” i form av rekvisita som kan användas i biblioteket sagostunder i framtiden och spridas till fler bibliotek i länet, kanske i form av ett utbyte av sagoberättande.

För mer information om projektet kontakta Isabelle Bede på Skinnskattebergs bibliotek.